Deratizace

DERATIZACE

Odborně vyhubíme hlodavce zejména potkany, myši a další hraboše za použití různých technik, mechanismů a prostředků. Deratizaci provádíme jak v obytných prostorách tak mimo ně.

Disponujeme moderní aplikační technikou s dosažením vysoké efektivity. Deratizační práce provádíme v celé České republice ze jména v Praze a Brně.

HLAVNÍ DŮVODY DERATIZACE

Především ochrana lidského zdraví, zabránění ekonomickým škodám. Pravidelná deratizace zabraňuje vzniku a šíření infekčních nemocí. Během deratizace se zajišťují objekty proti vniknutí hlodavců, znemožnění zahnízdění a odstranění zdrojů potravy.

  • Celoplošná deratizace

    Obce, ucelená části obce, areály. Nejvhodnější termín deratizace jaro a podzim. Zajištění spolupráce se správci kanalizační sítě.

  • Jednorázová deratizace

    Vyhubení lokálního ohniska výskytu hlodavců jako jsou domácnosti, provozovny, sezonní vlivy. Rychlé vyhubení, nenahradí pravidelné ošetřování.

  • Pravidelná deratizace

    Výrazná minimalizace přítomnosti hlodavců při ošetřování v cyklu jaro – podzim. Potravinářská zařízení by měla deratizovat 4x do roka.

JAK POSTUPOVAT PŘI DERATIZACI?

Práce jsou prováděny na základě právních předpisů v oblasti speciální ochranné DDD.

Před provedením zásahu je nutno zohlednit charakter objektu, mechanické i hygienické zabezpečení objektu – faktory ovlivňující výskyt a průnik hlodavců, možnosti zavlečení hlodavců v surovinách a materiálech v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů a rizika následných potenciálních hygienických, ekonomických a společenských škod.

OCHRANNÁ DERATIZACE?

Ochranná deratizace vyžaduje určitou součinnosti od zákazníka a to zejména předložení podkladů/plánů objektu, zajištění vstupní prohlídky, zobrazení výskytu hlodavců. Na základě těchto činnosti bude položeno základní rozmístění rodenticidních nástrah s ohledem na venkovní prostory. Následná kontrola požeru, sběr a likvidace nalezených znehodnocených nástrah, sběr uhynulých hlodavců, doložení nástrah a požeru proběhne za 3 – 6 týdnů.

Neváhejte a oslovte nás v jakékoliv fázi zrodu vašeho nového domu. Věřte, že naši specialisté a zkušenosti vám budou přínosem.